To Make A Life Is To Make A Circle
Info
YEAR
CATEGORIES
TECHNIQUES
KÍCH THƯỚC/THỜI LƯỢNG
Tùy biến
MEDIUM
Chuông xoay đúc từ 130mm vỏ đạn pháo bằng đồng thau, điều chỉnh tới tần số 432 Hz, dùi cao su cán gỗ.

Dữ liệu về tác phẩm đang được thu thập.