To Make A Life Is To Make A Circle


Trưng bày trong triển lãm "Gieo nhịp cử chỉ", Nguyễn Art Foundation, 2023.


Trưng bày trong triển lãm "Gieo nhịp cử chỉ", Nguyễn Art Foundation, 2023.


Trưng bày trong triển lãm "Gieo nhịp cử chỉ", Nguyễn Art Foundation, 2023.

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
22 × 30 (cm)
MEDIUM
Chuông xoay đúc từ 130mm vỏ đạn pháo bằng đồng thau, điều chỉnh tới tần số 432 Hz, dùi cao su cán gỗ.

Dữ liệu về tác phẩm đang được thu thập.