Tôi có bị làm sao nếu nơi tôi sinh sống không có tủ thờ?

Info
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Đa chất liệu. Kích thước linh hoạt theo không gian.