Đào Tùng
BORN
CITY/REGION
WEBSITE

Đào Tùng sinh tại thành phố Hồ Chí Minh Minh, tốt nghiệp Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (2006).

 

Là một nghệ sĩ đa phương tiện thường lấy cảm hứng từ thực hành sáng tác nhạc và thử nghiệm với âm thanh, sắp đặt, cũng như video, các tác phẩm của anh đề xuất những suy tưởng xoay quanh mỹ học vị quan hệ, căn tính, sự hồi tưởng, xung đột, tự do biểu đạt và các vấn đề xã hội.

 

Đào Tùng đã tham gia cộng tác trong nhiều buổi trình diễn ở Việt Nam, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Cuốn sách nghệ thuật History of Now (2016) của anh được chu du rộng rãi cùng dự án Vietnam Artists’ Book Project.

 

Năm 2019, anh thành lập không gian Nest studio tại Huế, cùng với các nghệ sĩ Huế tổ chức các triển lãm trong địa phương, thành lập và tổ chức sự kiện Nổ Cái Bùm 2020.

 

Tiểu sử do VCAD biên soạn dựa trên văn bản do nghệ sĩ cung cấp.

Category
Medium
Year
For Artist
For Artwork