– – – –


© Galerie Quỳnh, Dogma Prize


© Galerie Quỳnh, Dogma Prize


© Galerie Quỳnh, Dogma Prize


© Galerie Quỳnh, Dogma Prize


© Galerie Quỳnh, Dogma Prize


© Galerie Quỳnh, Dogma Prize


© Galerie Quỳnh, Dogma Prize


© Galerie Quỳnh, Dogma Prize

Info
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Sắp đặt biệt vị. Máy đánh chữ cơ, giấy, âm thanh.

Tác phẩm được thực hiện dựa trên các bài viết trong phong trào Nhân Văn-Giai Phẩm những năm 1955–1958 tại miền Bắc Việt Nam, là phong trào ủng hộ các quyền tự do dân chủ, tự do sáng tác, tự do học thuật, tự do thể hiện quan điểm chính trị của một nhóm tri thức, họa sĩ, nhà văn, nhạc sĩ, nhà báo... Phong trào kết thúc thất bại.

Sử dụng máy đánh chữ cũ bằng cơ và loại bỏ 4 thanh ký tự bao gồm T, U, D, O, tôi đánh máy lại một số bài viết trong các báo Nhân Văn và Tạp chí Giai Phẩm. Những chữ chứa ký tự T, U, D, O, tôi thay thế bằng ký tự gạch ngang '-'.

Trong tạp chí Giai Phẩm còn có in bản nhạc của các nhạc sĩ, tôi cũng soạn lại các bản nhạc đó theo cách tương tự (thể hiện bằng âm thanh và bản đánh máy). Những nốt ứng với phần lời mang các ký tự T, U, D, O, tôi thay thế bằng tiếng ồn.

Tác phẩm là cách mà tôi nhìn lại một sự kiện "lịch sử", tuy ngắn ngủi nhưng đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng về lòng dũng cảm, tinh thần yêu tự do, khao khát sáng tạo và học thuật của những trí thức, nghệ sĩ thế hệ đi trước. Một sự kiện chất chứa nhiều nỗi buồn và sự tiếc nuối cho những thành viên tham gia và cho cả dân tộc.

Dogma Prize
, 2021
- - - -, ,