Xem ai to hơn nào

Info
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Horn kết nối với hệ thống tương tác bluetooth. Kích thước sắp đặt linh hoạt theo không gian.

Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: cầm cái vật màu đen lên để gần miệng

Bước 2: dùng hết sức hét thật to

Bước 3: bình tĩnh! Cảnh báo: bạn tự chịu trách nhiệm với tiếng ồn mà bạn gây ra.