Lịch sử hiện tạiInfo
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
21 × 18.5 × 3 (cm)
MEDIUM

08 bộ, mỗi bộ 2 cuốn.

Các thành viên thuộc thế hệ trước trong gia đình tôi đã có những cống hiến đáng kể cho lịch sử và văn hoá dân tộc; điều này tạo cho tôi một mối quan tâm sâu sắc về việc xét lại lịch sử. Vì thế, tôi muốn tạo ra một pho sử cho riêng mình. Lịch sử và thời gian là hai khái niệm song hành; lịch sử là quãng thời gian đã qua, còn quá khứ thì ảnh hưởng lên hiện tại và qua đó ảnh hưởng đến tương lai. Đây tưởng chừng như là một hệ tuyến tính tuyệt đối, nhưng kỳ thực nó lại ẩn chứa rất nhiều điểm lung lay. Khi lịch sử bị bóp méo hay khống chế bởi các tác nhân khác, đặc biệt là hệ tư tưởng của thời hiện tại, điều này có liên đới gì đến mối quan hệ giữa hiện tại/ tương lai và chuối ảnh hưởng tuyến tính nêu trên? Liệu có tồn tại một quy trình nào để phơi bày lịch sử một cách chân thực không tán nhiễu? Để trả lời những câu hỏi này, tôi tạo ra cuốn sách Lịch sử Thời nay. Trước hết, bằng cách không dùng con số khi đặt tên sách, tôi cố gắng phá bỏ cấu trúc tuyến tính của thời gian. Tiếp đến, cuốn sách không hề có hình ảnh hay ngôn ngữ: tất cả các trang sách đều gắn những tấm gương mờ phản chiếu người xem và không gian xung quanh. Khi khán giả mở sách ra, chính họ là những người tạo nên khái niệm lịch sử cho cuốn sách trong thời điểm đó. Khi đóng lại, cuốn sách trở thành lịch sử; khi mở ra, nó biến thành hiện tại, và rộng hơn là cả tương lai. Bằng cách nào đó, lịch sử luôn hiện diện mỗi khi người xem tương tác với cuốn sách.