Trần Lương
BORN
CITY/REGION
WEBSITE

Trần Lương sinh tại Hà Nội, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (1983), là một nghệ sĩ thị giác và trình diễn, giám tuyển độc lập, người có nhiều đóng góp vào việc tạo ra không gian nghệ thuật đương đại mang tính phản biện ở Việt Nam. Sau năm 2000, ông còn hoạt động như một nhà phát triển xã hội.

 

Là một trong những nghệ sĩ đầu tiên thử nghiệm với nghệ thuật trình diễn và video, tác phẩm của Trần Lương luôn dựa trên những trải nghiệm bản địa, phê bình sự đàn áp và tập trung vào sự bền bỉ của con người như một cách thức tiếp sức cho họ qua cũng những hành động cá nhân và mang tính tự vấn.

 

Thực hành giám tuyển của Trần Lương  khuyến khích nghệ sĩ nới rộng đường biên sáng tác; thương thảo với chính quyền; tạo ra những cơ hội trao đổi nghệ thuật giữa các vùng miền Việt Nam; đưa các nghệ sĩ người Việt di cư trở về và tiếp đón nghệ sĩ quốc tế. Ông cống hiến rất nhiều công sức vào việc phát triển các không gian nghệ thuật, đề xuất dự án, tạo dựng mạng lưới và các cộng đồng tập trung vào nghệ thuật trình diễn và video art ở Việt Nam.

 

Trần Lương là thành viên nhóm Gang of Five (1983–1996), người đồng sáng lập Nhà Sàn Studio (1998), sáng lập Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Hà Nội (2000) và là giám đốc ở đây cho tới năm 2003, đồng sáng lập và điều hành Trung tâm Bảo trợ và Phát triển nghệ thuật APD (từ năm 2020).

 

Tiểu sử do VCAD biên soạn dựa trên thông tin do nghệ sĩ cung cấp.

Category
Medium
Year
For Artist
Nghệ thuật Thị giác
Đoạt giải, 2014
Quỹ Hoàng tử Claus, Amsterdam, Hà Lan
https://princeclausfund.org/laureate/tran-luong
Nghệ thuật Thị giác
Nhận tài trợ, 2002
Civitella Ranieri Foundation, New York, Mỹ
https://civitella.org/fellows/?_sft_fellow_year=2002
Nghệ thuật Thị giác
Nhận tài trợ, 1999
The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Asian Cultural Council, New York, Mỹ
https://vcad.org.vn/wp-content/uploads/2022/05/Andy-Warhol-Foundation-for-the-Visual-Art-scaled.jpeg
For Artwork