Quang cảnh đen

Ý tưởng

Tác phẩm này là sự tiếp nối từ Ngày qua Ngày 2014, dựa trên nghiên cứu về cộng đồng di dân gốc việt ở hồ Tonle Sap, Campuchia. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, chiến tranh, diệt chủng và mối quan hệ chính trị phức tạp của hai nước láng giềng, họ trở thành những di dân không quốc tịch, thiếu các tài liệu nhận dạng cần thiết, nghèo đói, thất học, thiếu sự bảo trợ của pháp luật, … Năm 2016, khi quay lại Tonle Sap, tôi bắt gặp nhiều ngôi nhà nổi bỏ hoang, chìm dần trong nước. Rất nhiều gia đình đã rời bỏ Biển hồ để đi Việt Nam những năm gần đây. Nước ngày càng ô nhiễm và cạn kiệt. Cá hết. Họ rời khỏi nước, nơi nuôi dưỡng nhiều thế hệ các gia đình, nơi lưu giữ những câu chuyện, những kí ức, những niềm tin và một nền văn hoá du mục, trôi nổi đã bao đời. Quang cảnh đen ghi dấu vị trí những gia đình đã từng sống và đã rời đi. Những quang cảnh vắng bóng người, như các câu chuyện, các kí ức, các niềm tin đang mất dần trên dòng Mekong hùng vỹ.