Chạm tới biển (2011)

Info
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
DURATION
0:21:59
MEDIUM

Sắp đặt video màu 3 kênh có âm thanh.

Ý tưởng

Chạm tới biển là câu chuyện kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của Lê Brothers. Trong bộ phim này, cặp song sinh đang trên hành trình tìm kiếm nhau, tìm về quê hương và bản ngã của chính mình. Thay vì là một câu chuyện được kể lại, tác phẩm là sự pha trộn những cảnh quay thực tế và chi tiết tưởng tượng, là ẩn dụ của ẩn dụ. Qua câu chuyện này chúng tôi muốn gợi lên trong khán giả câu hỏi về ý nghĩa của chia ly và đoàn tụ, vốn là hai yếu tố quan trọng nhất của loài người. Câu hỏi này hiển nhiên được đưa ra thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.
Chạm tới biển là một lá thư bằng hình ảnh mời khán giả diễn dịch thông điệp của nó theo cách của riêng họ. Không gian tác phẩm hàm chứa tự do không giới hạn.