Dường như là
Info
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
DURATION
0:11:08
MEDIUM

Video 3 kênh.

Con kiến mà leo cành đa

Leo phải cành cụt, leo ra leo vào

Con kiến mà leo cành đào

Leo phải cành cụt, leo vào leo ra

(Ca dao)