Chân dung Khoai tây

Màu nước trên lụa, 80 x 80 cm mỗi bức (2 bức tổng cộng). 

Ý tưởng

Các bức Chân dung Khoai tây xoay quanh mối liên kết giữa đất, khoai tây, và khát vọng của nhân loại. Đất đại diện cho cơ thể người – hình ảnh của sự sống. Khoai tây, một loại củ giàu dinh dưỡng, cũng có thể trở thành độc tố với chúng ta. Ngoài hấp thụ dinh dưỡng để giúp cơ thể vận hành, chúng ta còn tiêu thụ một lượng lớn những giấc mơ để duy trì đời sống tinh thần. Những củ khoai tây như những giấc mơ lớn dần trong ta. Thu hoạch chúng đúng thời điểm sẽ cho ta vụ mùa bội thu, nhưng đôi lúc chúng ta lại muốn giữ chúng và nuôi hy vọng rằng chúng sẽ tiếp tục nở to hơn dưới đất. Khi những giấc mơ phì đại quá mức, chúng nhanh chóng trở thành lòng tham, giống như một củ khoai tây tiết ra chất độc khi mọc mầm. Độc tố xảo quyệt này lan toả và lớn mạnh theo thời gian. Đất là nơi cả cái tốt lẫn cái xấu có thể nảy mầm. Và cái vòng luẩn quẩn ấy cứ thế tiếp tục.

Ý tưởng tác phẩm gốc của nghệ sĩ.

Nguồn văn bản: Nguyễn Art Foundation.