SốngInfo
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến

Màu nước trên giấy và vải. Kích thước đa dạng (10 bức tổng cộng).


Mô tả

Chuỗi ký hoạ Sống cóp nhặt những khoảnh khắc, sự vật, hiện tượng, con người mà Trần Châu Nhi bắt gặp trong quá trình thực địa ở khu vực Thượng thành. Được truyền cảm hứng bởi những chuyện đời đã và đang bị di dời, đổi thay, nghệ sĩ tìm kiếm những hình ảnh có khả năng gắn kết giữa ‘thứ cũ’ và ‘thứ mới’, nơi đời sống vẫn đang tiếp tục diễn ra. Bằng bảng màu vui tươi, qua nét vẽ mang cảm thức của sự hồn nhiên và hi vọng, chuỗi ký hoạ này tuy xoanh quanh hiện thực bờ thành, song cũng kể về cả một nơi chốn nào đó, một cuộc sống nào đó như đến từ trong mơ.

Mô tả trong vựng tập triển lãm Chẳng còn, chưa tới, 2023.