Vũ Dân Tân và Âm nhạc


Nguồn: Vũ Dân Tân và Âm Nhạc*. Đóng góp: Quỹ Vũ Dân Tân.


Nguồn: Vũ Dân Tân và Âm Nhạc*. Đóng góp: Quỹ Vũ Dân Tân.

Introduction

Triển lãm Vũ Dân Tân và Âm nhạc do Viện Goethe khởi xướng nhằm kỷ niệm 70 năm ngày sinh của ông. Triển lãm được tổ chức với sự phối hợp của Quỹ Vũ Dân Tân tại Hà Nội. Song hành với sự kiện này là việc phát hành cuốn catalogue giới thiệu nghiên cứu về nghệ thuật của Vũ Dân Tân cùng nhiều hình ảnh minh họa. Công chúng sẽ có dịp khám phá tinh yêu dành cho âm nhạc của Vũ Dân Tân và cách mà ông kết nối âm nhạc với nghệ thuật thị giác mang tinh thần tiền phong của mình. Triển lãm trưng bày các sáng tác có liên quan đến âm nhạc, trong đó một số có sử dụng các yếu tố âm nhạc. Hầu hết các sáng tác này chưa từng được công bố ở cả trong và ngoài nước.

Nguồn: Viện Goethe