Một chiều xanh nho nhỏInfo
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
30 × 20.5 × 1.8 (cm)
MEDIUM

Chất liệu tổng hợp (Sổ giấy dó đóng bằng tay bọc vải, mực, ảnh).

Mô tả

‘Cuốn sổ này được chuyển cho những người có liên quan đến khu vực bờ thành, những ai quan tâm đến lịch sử và quy hoạch, hay đơn giản là vẻ đẹp của bờ thành. Chúng tôi chỉ làm đúng “nhiệm vụ” của những người tạo sổ, chuyển sổ, lấy sổ, rồi lại truyền nó tới tay những người mà chúng tôi thấy phù hợp: giữa những người bạn–đồng nghiệp–hàng xóm với nhau, rồi lại giữa những người bạn–đồng nghiệp–hàng xóm của họ, sao cho mỗi trang sổ đong đầy những ghi chép, phản tư, ký hoạ và hình ảnh mà người giữ sổ – ở bất cứ thời điểm nào – mong muốn lưu lại và chia sẻ.’

Được khởi xướng và ‘chăm sóc’ bởi Lê Thị Minh Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Anh, dự án Một chiều xanh nho nhỏ mang hình thức một cuốn sách nghệ sĩ, được chia sẻ với cộng đồng và do cộng đồng làm nên. Chia sẻ: một hành động mang tính bao gồm. Thử tưởng tượng: ta thấy máy móc cào bằng nhà cửa, giải toả khu vực bờ thành, thì – trong hành động truyền tay và làm đầy cuốn sổ – ta cũng thấy một nỗ lực san phẳng các phân chia mang tính xã hội giữa người với người. Ở đó, ta được đọc và nghe những tâm tư, tình cảm tượng trưng cho những tiếng nói đôi khi không (được) lên tiếng, đôi khi cất lời cũng chẳng có ai nghe.

Mô tả trong vựng tập triển lãm Chẳng còn, chưa tới, 2023.